تاکید عجیب عضو شورای شهر رشت به سازندگان؛ واحدهای خود را به مردم پیش فروش نکنید!
تاکید عجیب عضو شورای شهر رشت به سازندگان؛ واحدهای خود را به مردم پیش فروش نکنید!
خزر: بی تردید سازندگان ساختمانی در مقایسه با عموم مردمی که عاشری نماینده آنان در پارلمان محلی شورا محسوب می شود، درصد بسیار کم و کوچکی محسوب می شوند!

به گزارش خزرآنلاین، رضا عاشری عضو شورای شهر رشت در گفتگویی، با اشاره به افزایش محسوس پایه جریمه و عوارض ساختمانی، گفت: جا دارد سازندگان اکیدا از پیش فروش کردن واحدهای تجاری و مسکونی خود خودداری کنند تا موجب ضرر و زیان نشوند!

وی همچنین از دولت و مجلس خواست تدابیری اتخاذ کنند تا ساخت و ساز رونق بگیرد و مالیات و عوارض ساخت و ساز کاهش یابد.

در خصوص این اظهارات باید گفت: سازندگان ساختمانی اکثرا از اقشار متمول جامعه بوده و متاثر از شرایط اقتصادی موجود، بخش زیادی از رشد هزینه های تولید و ساخت را از طریق افزایش قیمت فروش به خریداران، جبران می کنند. آن هم در شرایطی که خرید خانه برای بسیاری از مردم و جوانان به آرزو تبدیل شده و رشد محسوس اجاره بها، قسمت اعظمی از میزان درآمد خانواده ها را می بلعد.

بی تردید سازندگان ساختمانی در مقایسه با عموم مردمی که عاشری نماینده آنان در پارلمان محلی شورا محسوب می شود، درصد بسیار کم و کوچکی محسوب می شوند و لذا شایسته تر بود جناب عاشری در کنار این تاکید به سازندگان ساختمانی، به تبیین اقداماتی که تاکنون و در حد و اندازه مسئولیت خود، برای تسهیل امر خانه دار شدن عموم مردم انجام داده هم می پرداخت.

در پایان ذکر این نکته هم ضروری است که پیش خرید نمودن ساختمان، یکی از معدود روش هایی است که در این وانفسای گرانی مسکن، کمک می کند تا افراد با پذیرش ریسک های فراوان، دلخوش به تامین سرپناهی برای خود و خانواده هایشان در آینده باشند.

۰/۵ (۰ نظر)