از توصیه به فرزند و وعده دادن سکه تا تاکید بر جایگاه نظارتی مردم و لزوم مَحرم دانستن آنان!
از توصیه به فرزند و وعده دادن سکه تا تاکید بر جایگاه نظارتی مردم و لزوم مَحرم دانستن آنان!
خزر: آیا لاهوتی زمانی که خودش در کرسی نمایندگی مجلس بوده و سهمی به اندازه یک نماینده مجلس از قدرت را داشته، بر اظهارات امروز خود پایبند بوده است؟!

به گزارش خزرآنلاين، مهرداد لاهوتی نماینده سابق لنگرود در مجلس شورای اسلامی اخیرا در اظهاراتی حول محور حاکمیت و با بیان اینکه ما نباید موضوع محرمانه‌ای نسبت به مردم داشته باشیم، گفت: اگر از اول دقت می‌کردیم و مردم را ناظر بر اعمال خود می‌کردیم، شاید این نوع نگاه را از سوی مردم نداشتیم.

این اظهارات امروز لاهوتی در حالی بیان شده که وی دیگر نماینده مجلس نیست و چه بسا اگر همچنان نماینده بود، میزان پایبندی خودش به این اظهارات بهتر قابل ارزیابی بود. با این حال همین اظهارات جدید لاهوتی بر لزوم محرم دانستن مردم و تاکید بر نقش نظارتی آنان بر عملکرد مسئولین و حاکمیت، بهانه ای است که به بازخوانی اظهارات و واکنش های وی در زمان انتخاب فرزندش به عنوان شهردار چاف و چمخاله پرداخته و آن را با اظهارات امروزش مقایسه کنیم. به خصوص آن که انتخاب فرزند لاهوتی (کمیل لاهوتی) به عنوان شهردار چاف و چمخاله زمانی رخ داد که لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی بود و فرزندش هم به عنوان شهردار شهری انتخاب شد که از قضا از شهرهای حوزه انتخابیه پدرش بود.

البته مهرداد لاهوتی همان زمان در گفتگو با رسانه ها گفت که شوراي شهر، فرزندش را در گزينه‌ها آورده و اين حق شوراي شهر است که روي گزينه ها کار کند. وی همچنین گفته بود که بالاخره ايشان آدم با استعدادي است و حالا چون پسر من است که نبايد برود خانه بنشيند! شوراي شهر که دولت نيست، مردم هستند که شهردار را انتخاب مي کنند، با وجود اين، من توصيه کرده بودم، در گزينه ها هم نبايد بيايد. زور که نمي توانم بگويم! شوراي شهر ايشان را در گزينه ها آورده است. بنده خودم به ايشان توصيه کردم که اين را نپذيرد؛ حتي گفتم اگر آنها هم مصوب کردند، تو نپذير. حد و اندازه ايشان خيلي بالاتر از اين قضاياست! جايي که الان مشغول است کمتر از يک شهرداري تازه تاسيس نيست. به جهت همين شائبه هايي که وجود دارد، من به او توصيه کردم که اگر مصوب هم کردند، نبايد بپذيري!

با این حال واکنش های رسانه ای به همین جا ختم نمی شود تا آن جا که مهرداد لاهوتی در پاسخ به یکی از رسانه ها در مورد انتخاب فرزندش به عنوان شهردار چاف و چمخاله می گوید: هر کسی حکمی در زمینه دریافت سمت یا پستی از پسرم به من نشان دهد خودم به آن فرد یک سکه می دهم! البته بعدها هم که دیگر قطعیت انتخاب کمیل لاهوتی به عنوان شهردار شهر چاف و چمخاله مشخص شده و بر همگان عیان می شود، مهرداد لاهوتی در پاسخ به خبرنگاری که این موضوع را از او جویا شده، به اینکه برادر دو شهید و جانباز است و پدرش هم حدود ۳۰ ماه در جبهه ها جنگیده، اشاره می کند و می گوید: این بحث‌ها را رها کنید!! بروید دنبال افراد کله‌گنده!! خبرنگاران باید به‌ دنبال سوژه‌های بزرگ باشند!! شهرداری این شهر کوچک را رها کنید!! بروید دنبال دانه‌درشت‌ها!! به‌عنوان مثال خانواده وزرا و معاونانشان کجا هستند!! ببینید خانواده آقای جهانگیری(معاون وقت رییس جمهور) کجا هستند!!

حالا اما چند سالی از آن وقایع و گوش نکردن کمیل به توصیه پدر و انتخابش به عنوان شهردار چاف و چمخاله و وعده سکه مهرداد و تاکیدش بر استعداد کمیل و توصیه اش به خبرنگاران برای رفتن به دنبال دانه درشت ها و خانواده جهانگیری و … می گذرد و کمیل هم مدتی است که شهردار سیاهکل شده و چه بسا اگر اظهارات امروز مهرداد لاهوتی نبود، بازخوانی قضیه انتخاب کمیل به عنوان شهردار هم نبود! با این حال تاملی بر اظهارات امروز لاهوتی مبنی بر محرم دانستن مردم و تاکید امروز وی بر جایگاه نظارتی مردم بر عملکرد مسئولان و مقایسه آن با اظهارات گذشته اش می تواند راهگشای پاسخ به این سوال باشد که آیا لاهوتی زمانی که خودش در کرسی نمایندگی مجلس بوده و سهمی به اندازه یک نماینده مجلس از قدرت را داشته، بر اظهارات امروز خود پایبند بوده است؟!